Website KBI compleet vernieuwd

Feb 8, 2013   //   by wolter   //   Blog  //  No Comments
http://vverecht.nl/feed/

[ Zaterdag 9 februari 2013 | ISSO ] Website KBI compleet vernieuwd 08 februari 2013 De inhoud en vormgeving van www Website KBI compleet vernieuwd

Leave a comment

*

RSS VVE recht

 • Vernietiging besluit ontzegging gebruik privé gedeelten afgewezen November 11, 2014
  Rechtbank Noord-Holland |7 april 2014 | ECLI:NL:RBNHO:2014:3118 – Een appartementseigenaar laat zijn 46 jarige zoon diens appartement bewonen. De zoon heeft psychische problemen en veroorzaakt overlast. Door de VvE zijn aan de gebruiker en de eigenaar van het appartement waarschuwingen gegeven krachtens een besluit van de ALV. Ook is eerder al in kort geding
  mr. Richard P.M. de Laat
 • VvERecht.nl toegevoegd aan Legal Intelligence November 10, 2014
  Vanaf 10 november 2014 is VvERecht.nl toegevoegd aan de database van bronnen van Legal Intelligence. Hierdoor zijn de publicaties op VvERecht.nl voor juridische professionals nog eenvoudiger en efficiënter doorzoekbaar. Legal Intelligence is een van de aanbieders van zoekdiensten voor het juridische en fiscale domein en levert daarmee een bijdrage aan kennis
  Redactie
 • WSNP & APPARTEMENTSEIGENAAR & VvE November 10, 2014
  Doel van de WSNP: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft als doel om particulieren die zeer problematische schulden hebben de mogelijkheid te bieden na het voldoen van een voor hun maximale aflossing en verplichtingen die hieruit voortvloeien met een schone lei te beginnen. Dit traject duurt in principe 3 jaar. Belang van de WSNP: Bij de WSNP staat
  mr. Yvonne H. van Ballegooijen
 • Inzagerecht in administratie VvE omvat niet tevens het verstrekken kopieën October 31, 2014
  Gerechtshof Amsterdam | 22-04-2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:1485 – In dit arrest geeft het gerechtshof een oordeel over de reikwijdte en toepassing van artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983. In de modelreglementen van 1973 en 1992 zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen. Artikel 41 lid 6 MR 1983 bepaalt dat het bestuur verplicht is aan iedere eigenaar alle inlich
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Verjarings- en vervaltermijnen in de bouw: wanneer kunt u een beroep doen op garanties? October 22, 2014
  Wanneer een gebouw wordt opgeleverd, worden door de aannemer over het algemeen garanties verstrekt. Maar kan de nieuwe eigenaar nog een beroep doen op deze garanties als enkele jaren na de oplevering een gebrek wordt ontdekt? Zo nee, kan hij de aannemer op een andere manier aansprakelijk te stellen? Uitgangspunt is, dat iedere eigenaar zelf het risico draagt
  Gastauteur
 • Voornemen van minister Blok: wooncoöperatie bij appartementen naast VvE October 21, 2014
  In zijn brief van september 2014 schreef de minister van BZK aan de Tweede Kamer over een voornemen om de wooncoöperatie wettelijk te regelen. De wooncoöperatie is een idee van Eerste Kamerlid Duivesteijn. Huurders van corporatiewoningen kopen hun woning en verzorgen gezamenlijk het onderhoud en het beheer van hun woning en zelfs de woonomgeving. De verkopen
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Erfpacht en splitsing: een lastige constructie? October 15, 2014
  Door de crisis zijn er nogal wat eigenaren die hun appartementsrecht graag willen verkopen, maar daar niet in slagen. Tenminste: niet voor de vraagprijs. Deze eigenaars gaan op zoek naar andere mogelijkheden. Sommigen verhuren hun appartement, al dan niet met gebruikmaking van de regeling tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandswet. Anderen kiezen v
  Gastauteur
 • RvA: Perikelen na oplevering van een appartementencomplex October 9, 2014
  Raad van Arbitrage voor de Bouw | 29 september 2014 | zaaknummer 34.506 Omstreeks 2007 hebben de individuele eigenaren met verweerster sub 1 een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten voor de koop van een appartementsrecht en de bouw van een appartement(encomplex). De oplevering van het werk heeft medio 2009 plaatsgevonden. De VvE stelt nu onder andere dat de
  IBR
 • Gezelligheidskosten: wel of niet ten laste van de VvE? October 8, 2014
  Op grond van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Hilversum: EA10-161, 23-11-2010 schreef ik eerder een bijdrage op VvERecht.nl  over de kosten voor VvE-barbecues en nieuwjaarsrecepties. Mijn advies was deze ‘gezelligheidskosten’ niet uit de kas van de VvE te betalen. In reactie daarop werd ik verwezen naar twee uitspraken, waarin
  mr. Nicolette J. Smeenk
 • Opgericht: Juristenvereniging Appartementsrecht! September 24, 2014
  Op 17 september 2014 is de Juristenvereniging Appartementsrecht opgericht. De vereniging stelt zich tot doel de bevordering van het uitwisselen van kennis op het gebied van het appartementsrecht onder notarissen, advocaten en andere juristen met belangstelling voor het appartementsrecht. De Juristenvereniging Appartementsrecht zal daarvoor onder meer lezinge
  Redactie
splitsingstekeningen