Website KBI compleet vernieuwd

Feb 8, 2013   //   by wolter   //   Blog  //  No Comments
http://vverecht.nl/feed/

[ Zaterdag 9 februari 2013 | ISSO ] Website KBI compleet vernieuwd 08 februari 2013 De inhoud en vormgeving van www Website KBI compleet vernieuwd

Leave a comment

*

RSS VVE recht

 • VvE met 2: akte vereist ALV met beide eigenaars April 9, 2014
  Gerechtshof Amsterdam | 14 januari 2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:192 De eigenaar van een benedenwoning wil diens achtergevel voorzien van wit pleisterwerk. De eigenaar van het bovenappartement is het daar niet mee eens en vordert in kort geding een verbod. De voorzieningenrechter overweegt dat het aanbrengen van pleisterwerk op een gemeenschappelijke gedeelte al […]
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Beoordeling vordering tot vernietiging besluit tot wijziging van de akte van splitsing ex art. 5:140b BW. March 17, 2014
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | 25 juni 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:4467 Een akte van splitsing wijzigen kan met 100% medewerking van alle eigenaren ( artikel 5:139 lid 1 BW) dan wel door het bestuur mits daarmee 80% van alle stemgerechtigden van de VvE hebben ingestemd ( artikel 5: 139 lid 2 BW). Verder kan een rechterlijk bevel […]
  mr. Yvonne H. van Ballegooijen
 • Kort geding: vordering staken strijdig gebruik afgewezen. Geen extra overlast. March 5, 2014
  Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland | 23 december 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:13001 In een appartement met de bestemming winkelruimte wordt een trattoria gevestigd. De eigenaars van het bovengelegen appartement willen dat niet en vorderen in kort geding een verbod op het strijdig gebruik. De voorzieningenrechter stelt eerst vast, dat inderdaad sprake […]
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Nietigverklaring van administratieve besluitvorming February 24, 2014
  Soms is de administratie en wijze van verslaglegging van de VvE niet in overeenstemming met wat daarover in de akte van splitsing is bepaald. Zo kunnen kosten die niet voor rekening van de VvE komen op het exploitatieoverzicht staan, terwijl andere uitgaven ten onrechte ontbreken. Soms worden reeds voorziene uitgaven niet in de begroting van […]
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Appartement staat ‘onder water’, VvE mag executieveiling toch doorzetten February 12, 2014
  Gerechtshof Amsterdam | 16 april 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383 De VvE heeft een executoriale titel op grond waarvan zij het appartementsrecht van een lid openbaar kan doen veilen. De bank wil dat niet omdat sprake zou zijn van misbruik van executiebevoegdheid. Omdat de bank als eerste de opbrensgt van de veiling toekomt en het appartement onder water [... […]
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (ambtelijk voorontwerp) February 7, 2014
  Op 6 februari jl. werd het ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ aangeboden voor centrale internet consultatie. Burgers kunnen van 6 februari tot 6 mei 2014 op dit wetsvoorstel reageren. Het wetsvoorstel heeft tot doel voor alle rechtspersonen de regels voor de taakvervulling door bestuurders en toezichthouders t […]
  mr. Mechteld C.E. van der Vleuten
 • Verduistering in VvE: 12 maanden cel voor ex-beheerder February 5, 2014
  Rechtbank Den Haag | 4 februari 2014 | ECLI:NL:RBDHA:2014:1285 De rechtbank Den Haag heeft een ex beheerder van een VvE veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf wegens verduistering. De rechtbank stelt in deze strafzaak vast, dat verdachte gedurende 8 jaar gelden van de rekening van de VvE heeft overgeboekt naar zijn eigen rekeningen. De rechtbank acht bew […]
  Redactie
 • Nieuw procesrecht laat onderscheid in procedure nietigheid / vernietiging in stand January 24, 2014
  In zijn brief van 14 januari 2014 heeft de Raad voor de rechtspraak geadviseerd over het ‘Voorstel tot wijziging van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene Wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Het wetsvoorstel beoogt de rechtspraak toegankelijker en eenvoudiger te maken. Het onwenselijke verschil in pro […]
  mr. Richard P.M. de Laat
 • Ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten in een appartementensplitsing January 23, 2014
  Door: Mr. J.B.C. Tummers(1) en prof. mr. R.F.H. Mertens(2) Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), editie februari 2012. 1. Inleiding Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat een vereniging van eigenaars (hierna: ‘VvE’) gedeelten die binnen een appartementensplitsing voor gemeenschappelijk gebruik z […]
  prof. mr. Roel F.H. Mertens
 • Dakterras: a never ending story? January 23, 2014
  Rechtbank Amsterdam | 29 oktober 2013 | ECLI: RBAMS:2013:7428 Dakterrassen bij appartementencomplexen hebben al voor heel wat problemen gezorgd. Vaak moet de rechter er aan te pas komen om over de zaak te oordelen en uitspraak te doen.(1) Te denken valt aan de volgende kwesties: is een eigenaar wel gerechtigd een dakterras aan te leggen? […]
  Gastauteur
splitsingstekeningen